Dine30 ifriluft

Dine 30 er en informasjonskampanje med fokus på redusering av stillesitting og økning av fysisk aktivitet. Kampanjen ble lansert av Helsedirektoratet, og vi i Friluftsrådenes Landsforbund (FL) har blitt med på laget for å øke fokus på viktigheten av nok aktivitet i befolkningen.

 

Anbefalingene går på 30 minutter fysisk aktivitet hver dag for voksne, og 60 minutter for barn. Ved å være aktiv i friluft får man, i tillegg til de positive fysiske helsegevinstene, også ekstra positiv effekt på mental helse.

 

Informasjon om kampanjen finnes på Helsedirektoratets nettsider

 

Se også Dine30 på facebook

 

FL besøker mange av medlemsfriluftsrådene for å presentere kampanjen og hvilke muligheter som ligger i denne. Presentasjonen finner du her

 

Artikkel om kampanjen finner du her