Ut i naturen

Naturlosturer er turer med guide/los. Naturlosene er spesialister på sine felt og deler av sin kunnskap med deltakerne. Turene arrangeres av mange forskjellige lag og foreninger og er ikke-kommersielle. Turkalendere lages av et friluftsråd eller en turistforening i samarbeid med tur-arrangørene.

 

Mange naturlos-turer ligger også på http://www.godtur.no  så ta gjerne en sjekk her også for å finne gode turforslag der du er.

 

 

  www.grenlandfriluftsrad.no/file=1111

For turer i Grenland 2017

Turer i Aust-Agder og Vest-Telemark

for 2017 kan du laste ned her. 

 

MAF Naturlos 2017 - nettversjon

 

Turer i Vest-Agder og Aust-Agder 2017

 Naturlos Sunnmøre 2017 mai-juli

 issuu.com/nor-trykk/docs/naturlos_2017_link

 For turer i Midtre Hålogaland 2017