E-post:
Passord:

Dine30 ifriluft

      logo med ifriluft copy utenbakgrunn 86p

Nye fjellvettregler

DnT  

Klar for sjøen

www.kfs.no

Friluftsskolen

 

TellTur - elektronisk turregistrering

logo_telltur

Skip Navigation LinksHovedside > Læring i friluft  

Bruk naturen som klasserom

0817Arendalsukafoto_mariusdalsegsaetre_dnt_tre styreleledere og kunnskapsministeren

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fikk med seg åtte krav om naturen som klasserom da han i dag møtte styrelederne Erling Lae i Norsk Friluftsliv, Berit Kjøll i Den Norske Turistforening og Steinar Saghaug i Friluftsrådenes Landsforbund under Arendalsuka. Dette mener organisasjonen er nødvendige krav om en skal oppfylle det nasjonale målet fra friluftsmedlinga om i økt grad å ta naturen i bruk som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge.

Foto: Marius Dalsegg Saetre, DNT. (17.8.16)

Friluftslivlinje i videregående en suksess

Friluftsfag Hamarøy foto Audun Rikardsen_2

Friluftslivlinja var det mest attraktive studietilbudet i videregående opplæring i Nordland i år; 70 søkere og kun 20 nye fikk plass. Tilbudet er en prøveordning, men dette viser at tilbudet må bli landsdekkende og permanent, sier Bjørn Godal, Salten Friluftsråd, prosjektleder for å få forsøket på plass og som laget de læreplanenene som ligger til grunn for forsøket. I går ble tilbudet presentert i NRK, se innslaget her.

Nytt nummer av Naturfag: Mange gode ideer

Forside Naturfag 1-14

Nytt nummer av tidsskriftet Naturfag (1/14) har kommet ut og har mange gode ideer også til oss som jobber ute med elever og barnehagebarn, og ideer vi kan spre videre til lærere og barnehagepersonale som de kan bruke i sin hverdag. I tillegg presenteres undervisningsopplegget Interessekonflikter i skog som SABIMA, Lære med skogen og FL sammen har utviklet, og i denne artikkelen skrevet av Biri ungdomsskole som sammen med Nensa og Abildsø har testet opplegget for oss. Les mer her. (21.05.14)

Friluftsrådene vil ha mer uteaktivitet i skolen

Frilufts-treet (1 of 1)

Læring i friluft er et fokusområde for mange av friluftsrådene, og tidligere denne uken var en engasjert gjeng samlet på Hellastua utenfor Tromsø for å utveksle erfaring og lære mer om konseptet – både i teori og praksis.  
(25.04.14)

Alt om snøforming

DSCN0624

Snøforming bidrar til aktivitet for liten og stor i fellesskap. Det skaper aktivitet under selve forminga og resultatet kan man glede seg over i lang tid. I store deler av landet har vi mer enn nok med snø i store deler av året, så sett i gang! Her er det du trenger:

Veiledningshefte 

Her kan du kjøpe komplett utstyr 

Album med bilder: Snøforming

Her kan du se flere bilder

Eksport til Alaska

Snøforming i Nesna får internasjonal oppmerksomhet

snøforming.JPG

Ved lærerutdanningen på Høgskolen i Nesna (HiNE) har studentene vært gjennom et prosjekt kalt «Den avskyelige snømannen» i samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd.  Studentene skulle bygge snømenn ved hjelp av snøformingskasser, og kombinerte fagene kunst og håndverk og fysikk i en praktisk oppgave som også hadde som mål å forbedre motoriske ferdigheter og fysiske aktivitet. Erfaringene tok de med seg ut i praksis på barneskoler. Prosjektet er omtalt i Cool - applied visual art in the North. Dette har ført til internasjonal oppmerksomhet, og tre studenter og tre lærere fra HiNE drar nå til Alaska for å lære de opp i bruk av kassene.

Veiledningshefte for snøforming

Stedsbasert undervisning - et hav av muligheter

New Generation Teachers

Høgskolen i Nesna (HiNe) skriver i en artikkel om Stedsbasert undervisning - ut for å lære, at "det ser ut til at stedsbasert undervisning kan være utfordrende for lærerne". HiNe har satset på egen lærerutdanning, GLU 5-10, for en ny generasjon av lærere som har klasserommet som bare en av sine læringsarenaer. Les mer i artikkelen fra Rana Blad. (26.09.13)

Gode ideer til nytt valgfag: Natur, miljø og friluftsliv

Friluftsopplevelser er en viktig del av ny grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Nesna.

Friluftsrådene har i lang tid arbeidet sammen med skoler med akkurat det tverrfaglige som det nye valgfaget tar for seg: Natur, miljø og friluftsliv. Noen av aktivitetene våre har vi satt sammen til helhetlig undervisningsopplegg som passer rett inn i dette nye faget og som kan være en god hjelp til lærere som skal undervise i dette for første gang. I tilleg har vi aktiviteter samlet i idépermen Læring i friluft som lærerne selv kan sette sammen til undervisningsopplegg (23.08.13):

Kurs for lærere i båtvett og livredning

~Lindøy kano Vest.JPG

Salten Friluftsråd gjennomførte forrige uke det første kurset for lærere i båtvett og livredning. Ideen er at lærerne skal ta i bruk dette for sine elever for å forebygge drukningsulykker. Se mer her:(23.08.13)

 

http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordland/dkno99082113/21-08-2013#t=10m

Interessekonflikter i skog

Ungdom i vedaskog - FL

I et samarbeid har SABIMA, Skogkurs og FL utarbeidet undervisningsopplegget "Interessekonflikter i skog" for ungdomstrinnet med økonomisk støtte fra Natursekken. Skogen er verdifull for mange, og det er grunnleggende for forståelsen av interessekonfliktene i skogen, at elevene kjenner til de ulike verdiene. Vi håper dette opplegget kan være til inspirasjon for å jobbe med interessekonflikter på en konkret og virkelighetsnær måte.

 

Kurs for lærere, Stedsbasert læring, Bardu, 4. juni

12-03 Forsidebilde SL

Kurs for lærere, Stedsbasert læring, Egersund 14. mai 2013

12-03 Forsidebilde SL

New Generation Teachers

New Generation Teachers

15. april er det søknadsfrist for høgere utdanning. Høgskolen på Nesna kom i gang i fjor, med god støtte fra Polarsirkelen Friluftsråd og med full klasse i sitt nye studium, grunnskolelærerutdanning 5.-10. klasse (GLU 5-10) med fokus på stedsbasert læring, helse og friluftsliv = New Generation Teachers. Se mer om utdanninga her, og se deres tur med Stein P. Aaheim rundt Okstindan på facebook. (12.04.13)

 

Rapport Læring i friluft 2012

Logo - LiF nettformat

Rapporten for Læring i friluft 2012 er klar og viser stor aktivitet i friluftsrådene. I løpet av 2012 ble det flere Lærende nettverk og det var 28% flere på kurs enn i 2011.

 

Les rapporten her 

Les mer om Læring i friluft her

Les mer om Lærende nettverk her

Full klasse på ny friluftslivlinje i vgs

Hopp i det 1

Arbeidet med å få friluftsliv som fag i videregående skole på linje med idrettsfag, har pågått over lang tid og er nå kronet med et godt søkertall. Det at ungdommen slutter opp om tilbudet, er en avgjørende milepel i arbeidet. Salten Friluftsråd har hatt ansvaret for utarbeiding av læreplanene til forsøksprosjektet som skal gå over 5 år ved Knut Hamsun vgs. Målet er at det skal bli et landsdekkende tilbud på linje med idrettsdag. (05.03.13)

 

Les mer

Få barn blir skadet i barnehagen

Vokser på trær

En fersk undersøkelse utført av Dronning Mauds Minne Høgskolen viser at få barn blir skadet i barnehagen. De fleste trenger kun trøst og plaster. Prosjektleder og førsteamanuensis ved Dronning Mauds Minne, Ellen Beate H. Sandseter, ble imidlertid overrasket over at mange av de ansatte fortalte at de var bekymret for utfordringene rundt sikkerheten: (28.02.13)

Vi bor midt i matfatet

MIDT I MATFATET - ill

14 barnehager og 14 grunnskoler på Helgeland har derfor i 2 år hatt felles fokus på
høsting. De har blant annet gjennomført egne høstingsaktiviteter og dokumentert disse.
Dette heftet er en samling av noen av de høstingsprosjektene som er blitt gjennomført.
(19.12.12)

På høsting - ordførerne viser vei

Blåbærtur

En barnehage i hver av de 7 medlemskommuner i Polarsirkelen friluftsråd inviterte i høst sin egen ordfører på en høstingstur. Rana Blad fortalte hver lørdag om disse turene, og mesterkokken Svein Jæger Hansen ved Meyergåden Hotell lagde et festmåltid av det som ble høstet da alle turene var gjennomført. Dette har det blitt et inspirerende hefte av. Last ned heftet her

Allemannsretten

Blåbærtur

Allemannsretten er lagt som et tema under kroppsøving, friluftsliv på ungdomstrinnet, men må også ses på som en naturlig del av aktiviteter som gjennomføres ute, spesielt i samfunnsfag, naturfag og kroppsøving/friluftsliv. Informasjon til barna om allemannsretten og de retter og plikter den innebærer, bør være en naturlig del av uteaktiviteten. Her finner du ideer til hvordan du kan presentere Allemennsretten i undervisninga:

 

Lærerveiledning  

Aktivitet - Natursti om allemannsretten  

Aktivitet - Syng Allemannsreggae  

 

Forslag til nytt valgfag i ungdomsskolen

~Lindøy kano Vest.JPG

I valgfaget natur og miljø deltar elevene i aktiviteter knyttet til friluftsliv som gir opplevelser, og som kan lære dem til å bruke naturen på en hensiktsmessig måte. Faget skal legge til rette for at elevene får bruke sansene, får stimulert nysgjerrigheten og blir glad i naturen. De skal også lære "å lese naturen". Hovedområdene i faget er friluftsliv og miljø. Høringsfrist for de nye valgfagene er 25. februar. Les mer (11.12.12)

Rekordmange får naturlig skolesekk

Forskerne

Den naturlige skolesekken bidrar i stor grad til at lærerne benytter nærmiljøet som klasserom, viser en ny undersøkelse. Inneværende skoleår er over 50 prosent flere skoler med i ordningen. Les mer på nettsidene til DN. Det var også mer penger til eksterne aktører som initierte prosjekter sammen med skoler. Se oversikten her. (07.12.12)

 

Lansering av database for Stedsbasert læring

12-03 Forsidebilde SL

Skoler har nå muligheten til å lage database for sin uteskoleaktivitet. "Database for Stedbasert læring" ble lansert på en friluftskonferanse 16. oktober i Narvik for skoler og barnehager som ble arrangert av Ofoten Friluftsråd og RKK Ofoten. Hele 250 lærere deltok!

Ungdommer driver ødegård i Nordland

PF - hesjing Bredek

Bredek er en øde fjellgård i Svartisen-Saltfjellet nasjonalpark. Gården ligger naturskjønt til mellom daler, fosser og fjell om lag 1-1,5 times gange fra nærmeste vei. Gården ble nedlagt for om lag 50 år siden, men i sommer drives den av ungdommer. Følg med på facebook på siste oppdateringer (01.08.12)

Fysisk aktivitet i skolen

~Lindøy kano Vest.JPG

FL framhever mulighetene til å integrere fysisk aktivitet i læringsarbeidet i et brev til Kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Friluftsrådene har lang erfaring med dette gjennom "Læring i friluft". FL støtter fullt opp om at skolen må ta et medansvar for barnas helse. Les brevet her:

Fysisk aktivitet Kunnskapsministeren

Mer bekymret for inaktivitet enn skadeomfang i barnehagene

Vokser på trær

Det har denne uka vært fokus på at 60 barn skader seg daglig i barnehagene. «Vi er mer bekymret for inaktivitet enn skadeomfanget i barnehagene», kommenterer Henry Tendenes, styreleder i Friluftsrådenes Landsforbund. (20.04.12)

 Les artikkel fra NRK Rogaland her og Bergens Tidende - leder.

 

Les også: Oppfordrar til aktivitet - meiner vaksne hemmar borna for mykje

Teoretisk grunnlag for Læring i friluft

12-03 Forsidebilde SL
Læring i friluft er friluftsrådenes felles satsing for å stimulere til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO. Friluftsrådenes og FLs kunnskap, tanker og erfaringer fra arbeidet starta i 1999 er nå samla i en veileder som gir et teoretisk grunnlag og argumentasjon for dette arbeidet. Den er først og fremst utarbeidet med tanke på nettstedet Stedsbasert læring på www.kartiskolen.no som blir et vertøy for skolene som ønsker å kartlegge sine læresteder, knytte undervisningsopplegg til disse og utarbeide lokale stedsbaserte læreplaner. Veilederen er et viktig vektøy for de som jobber med Læring i friluftsrådene, men vi deler gjerne med andre interesserte, - last ned her. (20.04.12)

Lærende nettverk i friluft - verktøy for læring?

"Lærende nettverk i friluft øst i Agder" koordineres av Friluftsrådet Sør og er blitt evaluert gjennom en masteroppgave. Den har vist at nettverket fungerer som arbeidsmetode for utvikling og kompetanseheving. Funnene viser at den enkelte lærer opplever nytte og motivasjon gjennom nettverksdeltakelsen. Det foregår en kollektiv læreprosess på nettverksnivå. Kollektive læreprosesser finner sted ved skoler der strukturelle og kulturelle betingelser er til stede. Hele masteroppgaven finner du her.

Friluftsliv i videregående skole

Hamarøy kajakk Salten

Knut Hamsun videregående skole i Hamarøy kommune har lenge ønsket å prøve ut friluftsliv i videregående skole på linje med idrettsfag. I samarbeid med Nordland fylkeskommune og Salten friluftsråd har det blitt utarbeidet forslag til læreplaner. Det har vært utfordringer knyttet til organisering av faget, men nå ligger veien åpen for prøveordning over 4-5 år med oppstart i 2013.

Nesna med friluftsliv i lærerutdanninga

Friluftsopplevelser er en viktig del av ny grunnskolelærerutdanning ved Høgskolen i Nesna.

Etter initiativ fra Polarsirkelen friluftsråd vil høgskolen i Nesna utvikle grunnskolelærerutdanning (5.-10. trinn) med fokus på friluftsliv, helse og læring i friluft. Målet er å ha tilbudet klart til skolestart 2012. FL, flere friluftsråd og friluftsorganisasjoner skal delta i utvikling av tilbudet.

(21.12.11)

Uttalelse til Ungdomsskolemeldinga (St.meld 22 (2010-2011))

200_Basecamp_Salten_bueskytter.jpg

FL støtter forslaget om mer praktisk og variert undervisning på ungdomstrinnet gjennom tre hovedmomenter: Friluftsliv som valgfag, Natursekken som varig tiltak og kompetansehevingfor lærere. Les hele høringsuttalelse til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen: 11-10 Høring Usk-melding KUF-komite

Bredek "Farmen" daglig på nationen.no

Bredek 2011

Inspirert av tv-serien «Farmen» har ulike aktører i Nordland, blant annet Polarsirkelen Friluftsråd,  gått sammen for å gi et tilbud til ungdom på den nedlagte fjellgården Bredek. I år gjennomføres tilbudet for fjerde sommeren på rad. Nationen.no vil de neste to ukene bringe reportasjer fra de ulike aktivitene og ungdommens opplevelser på gården.

Friluftsrådene får støtte til utvikling av Den naturlige skolesekken

Barn vann hov

Naturfagsenteret har tildelt friluftsrådene nær 400.000 til utvikling, utprøving av undervisningsopplegg og etablering av samarbeid i Den naturlige skolesekken. Det legges vekt på utforskende arbeidsmåter og og at skolenes nærmiljø tas i bruk. (30.6.11)

Konferansen "Ute är inne"

"Utenavet" i Sverige gjentar suksessen fra 2007 og 2009 og arrangerer i september konferansen "Ute är inne" - Sveriges største konferanse i utendørspedagogikk, forrige gang deltok 900 skoleledere, pedagoger og andre som jobber med planlegging av utemiljøer og gjennomfører uteaktivitet og friluftsliv i skolen. I år bidrar friluftsrådene med fem workshops under konferansen: Stranden som tvärvetenskaplig läringsarena (Oslofjordens Friluftsråd), Undervisning om samisk kultur (Friluftsrådet Sør), Klart det går...! (Dalane Friluftsråd), Taubruer (Friluftsrådet for Ålesundog omland), Helsefremmende barnehager (Salten og Polarsirkelen Friluftsråd). Mer om konferansen finner dere på: www.utenavet.se

Isfiske på Oslofjorden

OF - Fredrik Lundahl - torsk

Fornøyde 9. klassinger på isfiske er godt stoff både for nyhetssendinger til voksne og barn! Oslofjordens Friluftsråd har sammen med Sjøholmen maritime senter utviklet et undervisningsopplegg og kjøpt inn utstyr for å ha med 100 elever på tur på isen. Kunnskap om is og isfiske var dagens mål. Se på på linkene til Østlandssendingen og Supernytt.

Østlandsendingen

Supernytt 17.02.2011 (fra 6:00 minutter)

To nye bøker om uteskole: Teoretisk og praktisk perspektiv

Arne Nikolaisen Jordet: Klasserommet utenfor - les mer her
Arne er den eneste (?) i Norge med dr.grad i uteskole og friluftsrådene har hatt kontakt med han over flere år. Vårt felles "pedagogiske sitteunderlag" i Læring i friluft har utgangspunkt i hans tanker fra den første boka han skrev "Naturen som klasserom" som kom ca 1998.
 
Merethe Frøyland: Mange erfaringer i mange rom - les mer her
Merethe besøkte oss på samling Læring i friluft i fjor og fortalte om undervisningsopplegget "Fossiler og stein", en tilnæringsmåte til geologi som vi kunne bruke i vårt arbeid. Merethe er en del av forskningsmiljøet ved Naturfagsenteret som jobber med Forskerføtter og leserøtter, som kommer med mye interessant i forhold til hva vi driver med.

Undersøkende naturfag inne og ute

leseføtter.jpg
"Undersøkende naturfag inne og ute" er skrevet av Marianne Ødegaard og Merethe Frøyland i publikasjonen "Kimen 1/10". Publikasjonen tar utgangspunkt i prosjektet "Forskerføtter og leserøtter" og tar for seg undersøkende naturfag, grunnleggende ferdigheter og bruk av læringsmiljø utenfor skolen i naturfagundervisningen. Last ned her: http://www.naturfagsenteret.no/tidsskrift/Kimen_110.pdf

Stein og fossiler i barnehagen (og skolen)

Stein og fossiler.jpg
Merethe Frøyland, Naturfagsenteret, la fram undervisningsopplegget "Stein og fossiler i barnehagen" på samling for Læring i friluft. Hun har gjort dette enkelt og ved å fokusere på metodene som bør brukes og hvilke historier steinene "forteller" i stedet for begreper og navn på bergarter og mineraler. Se www.naturfag.no/stein . Opplegget kan brukes direkte eller som inspirasjon til andre fagområder. (06.04.10)

Mindre uteskole etter Kunnskapsløftet i 2006?

På konferansen "Forskning i friluft" presenterte Petter Erik Leirhaug fra Høgskulen i Sogn og Fjordane tall fra Hordaland og Sogn og Fjordane som tyder på mindre uteskole etter innføring av Kunnskapsløftet i 2006. (10.12.09)

Læring i friluft 10 år

Evy-Bryggekanten-nett.jpg
Det er 10 år siden friluftsrådene begynte å formalisere sitt arbeid med Læring i friluft - mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO. Mye har skjedd siden den gang, men hovedtrekkene er de samme og finnes på vedlagte presentasjon. Natursekken, som dessverre ble avsett med smuler i årets statsbudsjett, har gjort oss enda mer bevisste på hvordan vi bør gjøre vår kunnskap tilgjengelig for skolene.

Innspill til Stortingsmelding om lærerutdanning

Evy-Bryggekanten-nett.jpg

FL mener at lærerutdanningen må gi alle studenter grunnleggende kompetanse i:

  • hvilke pedagogiske fortrinn som ligger i å ta i bruk skolens uterom, nærmiljø og nærnatur som læringsarena
  • varierte læringsmetoder; deriblant praktisk undersøkelsesbasert læring i skolens uterom, nærmiljø og nærnatur
  • praktiske friluftslivferdigheter

Les hele innspillet fra FL til Stortingsmelding om ny læreplan for lærerutdanningen på linken under (16.10.08)

Barn og unges aktivitetsnivå kartlagt

I treet - nett.jpg
Mange barn og unge er i for lite aktivitet. Det er viktig å ha gode nok data for å kunne følge utviklinga. Kartlegginga er en del av handlingsplanen "Samman for fysisk aktivitet". Åtte departement står bak de 108 tiltakene i planen, og barn og unge er den viktigste målgruppa. Et sentralt mål er å øke andelen barn og unge som er fysisk aktive i minst 60 minutter om dagen. Les mer på 1-2-30 eller se hele rapporten (08.07.08)
 

Lærende nettverk i friluft

Evy - krabbefiske.jpg
Lærende nettverk i friluft er et nytt tiltak for å stimulere til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO. Poarsirkelen Friluftsråd er i fullgang med 26 skoler og barnehager som deltagere. Vesterålen Friluftsråd, Salten Friluftsråd, Friluftsrådet Sør og Oslofjordens Friluftsråd starter opp nettverk i løpet av 2008. Les mer om arbeidet og veilederen.