Fjordkysten Friluftsråd

 Fjordkysten Friluftsåd er eit nyetablert friluftsråd som skal jobbe i og for kommunane Solund, Askvoll og Flora, med kontorstad Hardbakke i Solund.  Føremålet med Fjordkysten Friluftsråd er å fremje allsidig og miljøvenleg friluftsliv til beste for innbyggjarar og tilreisande sin trivnad og helse. Arbeidsområdet kan verte utvida om fleire kommunar vert med i samarbeidet. Friluftsrådet er etablert som eit treårig prosjekt, med forlenging om erfaringane frå prosjektperioden tilseier det.
Dagleg leiar er snart tilsett.
Kontakt Solund kommune ved Tor Arne Hauge på telefon 57 78 62 00 epost: Tor.Arne.Hauge@solund.kommune.no