Magne Ekker daglig leder i Trollfjell Friluftsråd

Magne Ekker Trollfjell

Magne Ekker er ansatt som daglig leder av Trollfjell friluftsråd. Han vil tiltre stillingen i februar/mars. Trollfjell Friluftsråd er et nyetablert friluftsråd med Leka i Nord-Trøndelag, Vega, Brønnøy, Sømna, Vevelstad og Bindal i nordland som medlemskommuner. (8.12.16) 

 

 

Magne er 45 år, og kom i 2013 flyttende med sin familie til Brønnøysund og til en region som han betegner som et eldorado for friluftsliv. Han er cand.mag. innen friluftsliv, natur- og kulturveiledning og geografi, forteller styreleder Audhild Bang Rande. Magne har jobbet mange år som friluftslivslærer i folkehøgskolen, med formidling og prosjektledelse på museum og nasjonalparksenter, som lærer på leirskole og som leder i skoleverket. Magne gleder seg stort til å bygge opp Trollfjell friluftsråd. Han synes det blir spennende å skape frilufts- og naturopplevelser for folk og tilreisende i regionen, og ser fram til å være kreativ og skape spennende prosjekter sammen med kommunene …. og ikke minst få lov til å være ute på tur i arbeidstida.

 

Kommunene har lang erfaring med å tilrettelegge for friluftsliv og mye godt arbeid er gjennomført i samarbeid med frivillige lag og foreninger. Gjennom friluftsrådet vil arbeidet bli mer fokusert og målrettet både i hver enkelt kommune, men også på tvers av alle medlemskommunen.

Hovedoppgaven til den nye daglig leder blir å ha god dialog med kommunene for å finne tiltak som det skal satses på. Barn og unge kommer nok til å stå i fokus i en oppstartsperiode. Her kan det tenkes ulike kurs i friluftsliv for skoler, SFO og barnehage.

En annen oppgave blir å finne samarbeidsformer mellom friluftsrådet og Trollfjell Geopark. Sør-Helgeland Regionråd har på vegne av Trollfjell Geopark søkt om å bli en Unesco global geopark og  svar forventes i april 2017. Trollfjell Friluftråd og Trollfjell Geopark skal samskape i lag. Geoparken har igjen egne ansatte, men kjøper tjenesten til friluftsrådet. Geologi danner landskapet og er rammen for naturen, både innen botanikk og geologi. Friluftsliv foregår i landskapet. Vandring og kunnskap går hånd i hånd. Opplevelsene av friluftsliv vil forsterkes ved at man får kunnskap gjennom tilrettelagte aktiviteter om natur, landskap og geologi. Vi mener  at dette vil gi motivasjon til å komme seg opp av godstolen og gå på tur, avslutter styreleder Audhild Bang Rande.