Vektlegg skogens friluftsverdi

Skogstur Ø og F.jpg

I innspill til Stortingets behandling av Skogmeldinga ber FL om at skogens verdi for friluftsliv vektlegges sterkere. FL viser til skogens store betydning for folks trivsel og helse. (25.11.16)

FL ber Næringskomiteen som skal behandle meldinga, understreke betydningen av kunnskap om hvilke områder som er viktigst for friluftsliv. Den verdikartlegginga av friluftsområder som nå gjennomføres i kommunene, må være lett tilgjengelig for skogbruket som skal ta hensyn. Videre er FL opptatt av stienes betydning.

 

Les hele uttalelsen  med våre Synspunkter Skogmeldinga.