Inspirasjon fra Danmark - læringskort for friluftsliv

Læring i friluft sprer seg.
Eller kanskje vi bare gjødsler hverandres bed her i Norden?  Danske friluftsråd

Friluftsrådet i Danmark har i flere år jobbet med sine friluftslivskort. Opplegget fra Friluftsrådet i Danmark har et litt annen innretning enn vårt eget «Læring i friluft».
Dette er alliekvel en fin inspirarsjon for alle som er opptatt av å bruke naturen som læringsarenba - og dansk er lett å lese.

Det danske opplegget er basert på det de kaller læringskort for friluftsliv. Målet med kortene er å gjøre det enklere og inspirerende å bruke friluftsliv i undervisningen fra 0-10 trinn.
utdanning ben og farvestifterFriluftsrådet i Danmark hadde i dag premiere på 112 nye læring kort for ulike utendørs aktiviteter for grunnskolen. Kortene demonstrere noen av alle de mulighetene som friluftsliv kan bidra til for å nå undervisningens mål. Ikke bare for emnet friluftsliv, men fungerer også som inspirasjon for andre fag i grunnskolen Kortene er laget slik at en pedagog lett komme i gang med å flytte undervisning ut uten å ha bred friluftslivsbakgrunn.
Og som friluftsrådet i Danmark sier: "Friluftsliv gir gladere, smartere og sunnere barn og unge. Og det er nok av muligheter til å integrere friluftsliv i undervisningen på skolen. Utendørsundervisning kan være et godt supplement og støtte til annen undervisningen. Utendørs gir elevene mulighet til å bruke andre ferdigheter, styrke sosiale relasjoner og utfordrer elevenes fysiske ferdigheter".
Kortene kan fritt lastes ned som pdf og er lett å bruke.  

Norge
Læring i friluft er friluftsrådenes i Norges felles  tiltak for å bidra til mer og bedreIshavsk Artsbestemmelse av humler på Friluftsskolen i Storfjord_Tine Marie Hagelin uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO med utgangspunkt i vår  friluftskompetanse. Dette kan du lese mye om her på andre av våre websider.