Ny anleggspolitikk - hva brukes spillemidlene til?

Sti Krokskogen

Kulturminister Linda Hofstad Helleland har invitert til innspill om anleggspolitikken. Da kommer rapporten fra NMBU, NTNU og NINA "Om spillemidlenes betydning for å etablere turveier og turstier i nærmiljøet" som bestilt til diskusjonen om framtidas anleggspolitikk. (10.11.16)

Konklusjonen i rapporten er klar på at kommunene i liten grad prioriterer spillemidler til turstier og turveier i nærmiljøet, og at det her er et unytta potensial for å finansiere disse anleggene som betyr så mye for fysisk aktivitet for alle - og dermed for folkehelse og trivsel. Les pressemelding fra NINA her.

 

- Vi ønsker mer fysisk aktivitet i befolkgningen, og spillemidler er en enorm tildeling fra staten, sier avdelingsdirektør jakob Linhave i Helsedirektoratet til Kommunal Rapport - se Turstier Kommunal rapport. Her trekkes det fram som et eksempel at det i perioden 2011-2015 gikk 1,5 milliarder av spillemidlene til fotballanlegg, men "bare" 300 millioner til anlegg for friluftsliv.

 

FL har gitt en fyldig uttalelse til Kulturdepartementets gjennomgang av anleggspolitikken basert på Fjørtoft-utvalgets innstilling. Les vår uttalelse Utvikling av statlig idrettsanleggspolitikk.