Budsjettkampen er i gang

Ambassadør Saghaug

Hundre millioner ekstra til friluftsliv er FLs hovedkrav til Statsbudsjettet for 2017. Hovedbegrunnelsen er folkehelseutfordringene der lite fysisk aktivitet koster milliarder, men friluftsliv er også viktig folks livskvalitet og trivsel, for kultur og identitet, bomiljø og bolyst og for reiselivsnæringa. FL, med styreleder Steinar Saghaug i front, møter i budsjetthøringer i Stortinget, og bruker nettverket av tillitsvalgte og friluftsråd over hele landet i arbeidet for økt satsing på friluftsliv. (19.10.16)

Våre notater til Stortingskomiteene legges fortløpende ut på nett etter høringene:

Notat Budsjetthøring finans 

Notat Budsjettinnspill familie- og kulturkomiteen

Notat Budsjetthøring helse og omsorg (høring 20.10)

Notat Budsjetthøring Kommunale- og forvaltningskomiteen (høring 20.10)

Notat Budsjetthøring transport- og kommunikasjonskomiteen (høring 24.10)

Notat Budsjettinnspill KUF (Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen)

Notat Budsjetthøring Energi - og miljø (høring 25.10)