Velkommen inn i familien Trollfjell Friluftsråd!

Friluftsrådet Trollfjell består av Leka kommune fra Nord Trøndelag og fra Nordland; Vega, Brønnøy, Sømna, Bindal og Vevelstad kommuner. Daglig leder er Magne Ekker.  Han er cand.mag. innen friluftsliv, natur- og kulturveiledning og har jobbet mange år som friluftslivslærer i folkehøgskolen, med formidling og prosjektledelse på museum og nasjonalparksenter, som lærer på leirskole og som leder i skoleverket. 

Kommunene i rådet har lang erfaring med å tilrettelegge for friluftsliv og mye godt arbeid er gjennomført i samarbeid med frivillige lag og foreninger. Gjennom friluftsrådet vil arbeidet bli mer fokusert og målrettet både i hver enkelt kommune, men også på tvers av alle medlemskommunen. Friluftsrådet blir administrativt forankret hos Sør Helgeland regionråd. Trollfjell Friluftråd og Trollfjell Geopark skal samskape i lag. Geoparken har igjen egne ansatte, men kjøper tjenesten til friluftsrådet. Geologi danner landskapet og er rammen for naturen, både innen botanikk og geologi og er en spennende måte og organisere arbeidet på for friluftsrådet.
Magne Ekker kan nåes på epost : magne.ekker@trollfjellfriluftsraad.no
Kontor: 75 01 82 00 mobil 916 84 465