Velkommen inn i familien Trollfjell Friluftsråd!

På siste styremøte i Friluftsrådenes landsforbund ble Trollfjell Friluftsråd tatt opp som nytt medlemsråd! Vi sier hjertelig velkommen og ser frem til samarbeidet.
Friluftsrådet består av Leka kommune fra Nord Trøndelag og fra Nordland; Vega, Brønnøy, Sømna, Bindal og Vevelstad kommuner. Friluftsrådet blir administrativt forankret hos Sør Helgeland regionråd.